fbpx  

Filosofia

La base de la nostra filosofia es centra en una formació de qualitat per a tothom, fomentant la integració i la diversitat en la societat i el mercat laboral actual.

Davant la gran quantitat de reptes que planteja el futur immediat, la solució és la formació. En un context tan canviant i competitiu, la formació al llarg de la vida s’erigeix com l’eina imprescindible per evolucionar tant en l’àmbit personal com professional. Més enllà de la teoria i la pràctica, adaptar-nos al nou mercat laboral, exigeix aprendre a ser, aprendre a saber i aprendre a fer el correcte, amb la màxima qualitat, és a dir, desenvolupant les competències específiques per a cada professió.

TOP aul@ aprèn dels alumnes dia a dia per millorar els seus serveis, perquè el que ens interessa és la qualitat i l’èxit conjunt, caminar acompanyats per arribar a un aprenentatge significatiu i efectiu.

Els nostres valors són:

 • Excel·lència i qualitat en els serveis formatius que ofereix.
 • Creativitat metodològica dels professionals docents.
 • Innovació didàctica dels continguts curriculars.
 • Compromís, seguretat i garantia, que aporta la dilatada experiència dels seus professionals
 • Pensament diferenciat d’altres centres formatius.

Per aconseguir els següents objectius de la nostra filosofia:

 • Formació progressiva i adaptada a les característiques i evolució dels nostres alumnes.
 • Obtenció d’un alt grau d’excel·lència en totes les àrees temàtiques tant teòriques com pràctiques.
 • Atenció individualitzada, amb grups d’alumnes reduïts a classe.
 • Una educació que fomenta l’autonomia i la responsabilitat dels nostres alumnes en l’aprenentatge.
 • Oferir horaris conciliadors per possibilitar la formació de les persones adultes.

El nostre enfocament pedagògic serveix de pauta als professionals docents sobre què i com ensenyar. Alhora que permet establir la coherència entre la raó de ser del nostre centre, la pràctica i la gestió del mateix:

 • El concepte d’aprenentatge
 • Estratègies estudiades de planificació dels continguts

Com s’ensenya i organitza l’aula?

 • Avaluació sistemàtica dels continguts

Quins són els nostres fonaments i enfocaments?

La formació que impartim al nostre centre és de caràcter humanista, concebent l’ésser humà com a subjecte principal d’educació. Partim de la base que l’aprenentatge és un dret fonamental de les persones, i com a tal, contribuïm a defensar-lo i facilitar-lo.