fbpx  

Política de Privacitat

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

TOP aul@ garanteix com a objectiu bàsic la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, complint amb la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999 ) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

1. Titularitat del fitxer

TOP aul@ és l’entitat titular del fitxer al qual s’incorporen dades de caràcter personal, obtinguts per mitjà de la prestació dels seus serveis i per a la realització de les seves funcions; així com la responsable del tractament dels mateixos. El fitxer s’hagi degudament inscrit al Registre de l’Agència de protecció de dades, tal com exigeix la normativa en aquesta matèria.

2. Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que formen part del fitxer de TOP aul@, són tractats i actualitzats, perquè els mateixos siguin pertinentment adequats i estrictament necessàries per a la finalitat amb què són recaptats.
TOP aul@ garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals que conté, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
3. Finalitat de les dades

La recollida i tractament automatitzat de dades de caràcter personal, té com a finalitat el que pugui donar-se el compliment de la relació contractual, establerta entre el titular de les dades i l’usuari, l’enviament d’informació publicitària i promocional, relativa als propis productes i serveis de TOP aul@, així com l’enviament de formularis d’enquestes i el tractament de les dades amb finalitats estadístiques. no sent els mateixos utilitzats per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals han estat recollides.

4. Informació i consentiment de l’afectat

Es procedeix a informar de la finalitat dels mateixos, com ja s’ha expressat en l’apartat anterior i sol·licitar, el consentiment exprés del titular en la recollida de dades.

5. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-atop aul@ a través del mail info@topaula.com. Atès el caràcter personalíssim d’aquests drets, serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. No es revelaran dades personals a cap tercer, llevat que l’usuari hagi atorgat seu consentiment a aquests efectes, o es doni algun dels supòsits legals que permetin tal revelació.
6. Seguretat en els accessos

L’accés a les pàgines a través de les quals el client de TOP aul@ tracti amb dades personals, es realitza a través d’una línia segura a causa dels mètodes d’encriptació dels dades utilitzades per a aquest efecte.
7. Botiga virtual

La transmissió de dades per al pagament dels productes adquirits a la botiga virtual es realitza a través d’un servidor segur, tal com exigeix la LOPD.
En el moment que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i els de forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades amb la finalitat de tramitar la comanda, així com per proporcionar-li informació sobre les ofertes i serveis de la seva interès sempre que vostè hagi accedit a això expressament.

8. Ús de galetes

Una “galeta” és un fitxer de text que un lloc web inserida en el disc dur de l’ordinador de l’usuari i que emmagatzema informació relativa a aquest.

Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat d’oferir als nostres usuaris una major qualitat i personalització en els nostres serveis. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

9. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts al portal, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola en virtut de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 i la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.