CFGS Integració Social a Barcelona

La integració social engloba totes aquelles accions i intervencions dirigides a facilitar i possibilitar que les persones desenvolupin les seves capacitats personals i socials , assumint un paper protagonista de el seu propi procés d’integració i socialització per a una participació activa.

Podràs adquirir els coneixements de tots els mòduls/crèdits que formen el CFGS IS, d’una manera còmoda i conciliant l’estudi amb la vida laboral i familiar, gràcies als horaris amplis que ofereix el centre.

Amb les classes presencials vam aconseguir:

 • Proporcionar-te la formació acadèmica, les capacitats i actituds que es requereix i formen part del currículum del cicle de Tècnic Superior en Integració Social.
 • Dotar-te dels coneixements teoricopràctics en les diferents matèries perquè puguis obtenir el títol oficial de Grau Superior, mitjançant les proves lliures oficials que convoca anualment el Departament d’Educació.
 • Ajudar-te en el procés d’inscripció a les proves lliures.

Curs CFGM Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria a BarcelonaDurada del Curs
12-18 mesos.

Curs CFGM Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria a BarcelonaTítol Oficial
Mitjançant proves lliures i 2 diplomes TOP aul@

Curs CFGM Tècnic Cures Auxiliars d'Infermeria a BarcelonaPràctiques Sanitàries
En Organismes no Governamentals, entitats socials públiques i privades

Borsa d'Ocupació - TOP aul@ SalutBorsa de treball activa
Per a alumnes i exalumnes

Horaris - TOP aul@ SalutHoraris
Grups de matins, tardes, nits o dissabtes matí o tarda

La integració social engloba totes aquelles accions i intervencions dirigides a facilitar i possibilitar que les persones desenvolupin les seves capacitats personals i socials , assumint un paper protagonista de el seu propi procés d’integració i socialització per a una participació activa.

Les funcions pròpies són:

 • La programació, organització i avaluació de les intervencions d’integració social.
 • Organització i supervisió de les activitats d’atenció a unitats de convivència.
 • Ajuda a l’aprenentatge i entrenament de la persona dependent en l’adquisició d’habilitats d’autonomia personal i social.
 • Supervisió de les activitats d’inserció ocupacional.

L’ensenyament presencial es recolza en dos pilars fonamentals: les classes on es desenvolupen els continguts teòrics i les classes pràctiques per aprendre les tècniques fonamentals de la professió:

 1. Les instruccions i orientacions sobre com continuar i superar el curs, tant de caràcter general com per a cadascuna dels blocs temàtics que componen el programa del curs.
 2. Els materials a través dels quals s’ofereixen els continguts del curs: llibres d’editorial líder en el mercat.
 3. Les proves d’avaluació de cada un dels blocs temàtics (test, exercicis i casos pràctics), que l’alumne ha de realitzar i superar per superar amb èxit el curs.

Tutories i reforç per a aquells alumnes/es que ho necessitin, facilitant així l’evolució correcta.

La integració social és un objectiu d’atenció prioritària en el nostre context social. Actualment no hi ha un gran nombre de professionals que es dediquen a aquest àmbit social, raó per la qual existeixen unes bones perspectives laborals.

Algunes professions que podràs exercir:

 • Educador de nens i adolescents
 • Tècnic de serveis comunitaris
 • Assistent d’atenció domiciliària
 • Assistent social
 • Tècnic en programes de prevenció i inserció social
 • Encarregat d’un habitatge tutelat
 • Integrador social
 • Informador juvenil

Amb la realització del curs podràs obtenir el títol oficial expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència de CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL mitjançant proves oficials que convoquen les comunitats autònomes.

A més, amb TOP aul@ obtindràs un diploma:

 • DIPLOMA DE TÈCNIC EN INTEGRACIÓ SOCIAL. Podràs realitzar pràctiques voluntàries en centres acreditats en l’acció social

La filosofia de TOP aul@ és acompanyar-te i assessorar-te en tot moment fins que acabis amb èxit les teves expectatives formatives.

Aprofita per consolidar practicant les destreses i capacitats de la professió que et facilitaran un aprenentatge al 100% i una futura inserció laboral.

Comptaràs amb el període de pràctiques voluntàries de 150 hores totals, per especialitzar-te en el sector de la Integració Social, coneixent el treball amb persones de totes les edats amb necessitats específiques i/o discapacitades.

Recorda que el període de pràctiques també et facilita l’adaptació i sistemàtica de treball en el moment de fer la FCT (última part per obtenir el títol oficial), que és la realització de 370 hores pràctiques obligatòries en una entitat d’àmbit social, gestionat i programat des del mateix centre educatiu de les proves lliures.

La filosofia de TOP aul@ és acompanyar-te i assessorar-te en tot moment fins que acabis amb èxit les teves expectatives formatives.

Solicitud de Información

CAPTCHA
Please wait...

Pràctiques del Curs al Centre

Si vols veure més imatges, pots fer-ho a la nostra galeria.

CFGS Integración Social en Barcelona
Informació del curs
 • Modalitat:Presencial
 • Aula:Aul@ 1
 • Pràctiques:En Organismes no Governamentals, entitats socials públiques i privades

Cursos relacionats