Doctrina Qualitas

Certificat Doctrina Qualitas

Certificat Doctrina Qualitas

Doctrina Qualitas, d’ara endavant DQ, és un organisme europeu privat compost d’un equip multidisciplinari d’experts en matèria docent i sistemes de control de qualitat dirigits a la interacció entre universitats i institucions acadèmiques.

DQ neix el 2014 com un projecte per a la integració de serveis de consultoria i control de qualitat per a institucions privades dedicades a la formació.

Els nostres alumnes tindran opció a una doble titulació (diploma TOP aul@ i certificat Doctrina Qualitas