fbpx  

Avís Legal

Avís Legal

TOP aul@ S.C.P. és titular del website www.topaulasalud.com

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: El titular d’aquesta website és TOP aul@, amb correu electrònic de contacte: info@topaula.com

2. USUARIS: L’accés i /o ús del web de TOP aul@ atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i /o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

3. ÚS DEL WEB: L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web. Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús del formulari de contacte. En aquest formulari l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest formulari, l’USUARI se li pot proporcionar una informació de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TOP aul@ ofereix a través dels seus web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de TOP aul@, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: TOP aul@, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc …). En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de TOP aul@. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TOP aul@. Podrà visualitzar els elements de les diferents webs i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de TOP aul@.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: TOP aul@ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS: TOP aul@ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

7. ENLLAÇOS: En el cas que al web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, TOP aul@ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TOP aul@ assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’ aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ: TOP aul@ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ús.

10. GENERALITATS: TOP aul@ perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: TOP aul@ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre TOP aul@ i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.